Dolnośląskie rzemiosło

Powrót na stronę główną

Z Iwoną Krawczyk, Wicemarszałkiem Województwa, inicjatorką programu wsparcia rzemiosła na
Dolnym Śląsku, o potrzebie wsparcia zawodów rzemieślniczych oraz planach na przyszłość rozmawia Amadeusz Groń.

#RZE: Jest Pani inicjatorką programu wsparcia rzemieślników. Skąd ten pomysł? Poznała Pani kogoś,
kto zainspirował Panią do działania, a może sama zajmuje się Pani jakiegoś rodzaju rękodziełem?

#IK: Pomysł zrodził się na bazie obserwacji tego sektora na Dolnym Śląsku oraz moich wieloletnich
kontaktów ze środowiskiem rzemieślników, wynikających z doświadczeń zawodowych. Moim
marzeniem było wypracowanie takiego programu, który przedstawi rzemieślników w innym świetle,
zainteresuje młodych ludzi zawodami rzemieślniczymi i zwiększy popyt na ich usługi. Zwłaszcza, że
obserwowane w Polsce i Europie zmiany modelu konsumpcji – indywidualizacja zakupów, poszukiwanie
unikatowych produktów i dobrej jakości usług – są szansą rozwoju rzemiosła. Na Dolnym Śląsku
piekarze, cukiernicy, szewcy, tapicerzy, zegarmistrzowie to około 2 tys. podmiotów. Dodając do tego
usługi motoryzacyjne i fryzjersko-kosmetyczne, otrzymujemy kilka tysięcy przedsiębiorców, którzy
swoją ciężką pracą napędzają gospodarkę. Dlatego czuję się zobowiązana, by wesprzeć ich działania,
poprzez promocję produktów i usług warsztatów rzemieślniczych, a przy okazji zainteresować młode
pokolenie niszowymi zawodami.

#RZE: Na jakie wsparcie samorządu mogą liczyć rzemieślnicy?

#IK: Celem programu jest wzbudzenie zainteresowania produktami i usługami rzemiosła, a tym samym
zwiększenie popytu. Ważne jest również budowanie pozytywnego wizerunku zawodu rzemieślnika, co
– mamy nadzieję – znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyborach rzemieślniczej ścieżki zawodowej przez
młodych ludzi. Nasz program pilotażowy składa się z trzech filarów. Pierwszy – promocyjnoinformacyjny,
ma pokazać możliwości korzystania z usług rzemiosła oraz ułatwić dostęp do informacji
o działających warsztatach rzemieślniczych. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel prawie 200 tys. zł,
realizując między innymi kampanię #RzemiosłoNoweRozdanie. Drugi filar – inwestycyjny, finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, to granty dla
mikroprzedsiębiorców – rzemieślników na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych,
procesowych oraz świadczenia usług. Zaplanowaliśmy na ten cel 2 mln zł, a od 5 października złożono
już ok. 100 projektów na łączną kwotę 4 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w najbliższych
miesiącach. Natomiast trzeci filar konsultacyjno-doradczy jest realizowany przez Dolnośląską Izbę
Rzemieślniczą. Przeznaczyliśmy 110 tys. zł na pomoc dla rzemieślników w przygotowaniu projektów
inwestycyjnych, które będą zwiększały ich zdolności innowacyjne. Chcemy zachęcić do inwestycji w
swoje zakłady, pokazać możliwości rozwoju i ułatwić zdobywanie środków europejskich. Jak widać, jest
tego sporo, a ja będę walczyć, aby było jeszcze więcej.

#RZE: Kampania #RzemiosłoNoweRozdanie dobiega końca. Przedstawiliśmy ponad dwudziestu
rzemieślników, różne możliwości łączenia tradycji z nowoczesnymi potrzebami. Co zwróciło Pani
największą uwagę?

#IK: Każda publikacja zawierała interesujące elementy. Intencją kampanii było pokazanie, że rzemiosło
to nie tylko tradycja, ale także możliwość znalezienia satysfakcjonującej niszy zawodowej. Dla mnie
bardzo ciekawy był artykuł o mamach rzemieślniczkach – przedsiębiorczych kobietach, które pomimo
wielu obowiązków związanych z opieką nad dziećmi, nie rezygnują z realizacji zawodowych planów.
Podejmują wyzwanie prowadzenia własnej działalności, bo taka pozwala im łączyć życie rodzinne
i zawodowe.

#RZE: Czy myśli Pani, że #RzemiosłoNoweRozdanie zainspiruje kolejnych, nowych rzemieślników?

#IK: Mam taką szczerą nadzieję. Musimy pokazywać dobre przykłady, aby inspirować, w szczególności
młodych ludzi. Nie wszyscy muszą być pracownikami korporacji, wiele osób ma wyjątkowe
predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opartej na zdolnościach
artystycznych, inspirując nas przy tym swoją pasją i zachęcając do wyróżnienia się. Tacy są właśnie nasi
rzemieślnicy. Wyjątkowi!

#RZE: Czy planowane są kolejne działania promujące rzemiosło?

#IK: W budżecie województwa zarezerwowaliśmy środki na kolejne działania. Na razie jesteśmy na
etapie opracowywania koncepcji i kontynuowania tego, co udało się osiągnąć od 2016 r. Finalizujemy
prace nad stroną internetową www.rzemioslo.dolnyslask.pl, za pośrednictwem której 1500
rzemieślników będzie mogło przedstawić swoje usługi i w nowoczesny sposób zainteresować nimi
klientów. Z naszych doświadczeń wynika, że informacja o możliwości skorzystania z warsztatów
rzemieślników, przyczynia się do zwiększenia zainteresowania ich usługami. Stąd przywiązujemy dużą
wagę do promocji rękodzielników wśród mieszkańców, za pomocą Internetu właśnie.

#RZE: Czego życzy Pani na święta i nadchodzący nowy rok naszym rzemieślnikom?

#IK: Przede wszystkim zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję Wam za tę
codzienną rzemieślniczą pracę, która – choć do najłatwiejszych nie należy – jest pewnie źródłem
ogromnej satysfakcji. Dzięki Waszym produktom świat jest ciekawszy i bardziej inspirujący. Życzę
samych sukcesów, rozwoju, rozwoju i jeszcze raz rozwoju. Ze swojej strony mogę obiecać, że nadal będę
ambasadorką rzemiosła w samorządzie województwa dolnośląskiego.

Do pobrania:

Dolnośląscy rzemieślnicy ,

Inforgrafika ,

Pani Marszałek Iwona Krawczyk