O Fundacji

Powrót na stronę główną

Celem kampanii informacyjno-promocyjnej #RzemiosłoNoweRozdanie jest wsparcie przedsiębiorców
z branży rzemieślniczej, w tym osób rozpoczynających działalność gospodarczą w obszarze rzemiosła, poprzez promocję produktów i usług oraz kreowanie na nie popytu.

O Fundacji Wałbrzych 2000 – powstała w maju 1995 r. organizacja non profit, której celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi:

  • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności;
  • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą;
  • Agencję Zatrudnienia udzielającą poradnictwa zawodowego;
  • Certyfikowane Laboratorium ECDL, w którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Więcej: www.walbrzych2000.pl